Fluxuri de date (master BD, CIP, IS, SD)

suport de curs
Cursuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – TEAMS
Cursuri 13, 14 – proiecte teoretice

suport de seminar
Seminarii 1, 2, 3, 4, 5 – TEAMS
Seminarii 6, 7 – proiecte practice

Sabina – curs / seminar

  • v-am adaugat in team-ul Fluxuri de date 2021-2022 (Sabina)
  • curs – TEAMS / YouTube / Skype, in functie de disponibilitatea platformei
  • seminar – TEAMS / Skype
  • suport de curs & seminar: TEAMS (backup Moodle – cursul Fluxuri de date)
  • sabina@cs.ubbcluj.ro

notare
examen scris (E) – 50%
proiect teoretic echipa (T) – 25%
proiect practic echipa (P) – 25%

SAU

proiect teoretic individual (T) – 50%
proiect practic individual (P) – 50%

* pentru promovare: E, T, P >= 5