Fluxuri de date (master BD, CIP, IS, SD)

date examen
data principala: 7 iunie 2021, ora 11:00, Teams – team Fluxuri de date – Examen scris
data secundara: 12 iunie 2021, ora 11:00, Teams – team Fluxuri de date – Examen scris
restanta: 6 iulie 2021, ora 11:00, Teams

Planificarea pentru sustinerea proiectului teoretic si a proiectului practic se poate consulta pe TEAMS.

suport de curs
Curs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – TEAMS
Cursuri 12-14 – proiecte teoretice

suport de seminar
Seminar 1, 2, 3, 4, 5 – TEAMS
Seminarii 6-7 – proiecte practice

Sabina – curs / seminar

  • v-am adaugat in team-ul Fluxuri de date (Sabina)
  • curs – TEAMS / YouTube / Skype, in functie de disponibilitatea platformei
  • seminar – TEAMS / Skype
  • suport de curs & seminar: TEAMS (backup Moodle – cursul Fluxuri de date)
  • Email: sabina@cs.ubbcluj.ro
  • Skype: sabinacsen@gmail.com

notare
examen scris (E) – 50%
proiect teoretic echipa (T) – 25%
proiect practic echipa (P) – 25%

SAU

proiect teoretic individual (T) – 50%
proiect practic individual (P) – 50%

* pentru promovare: E, T, P >= 5

platforme
examen scris, sustinere proiecte: Teams
platforme de rezerva: Skype, Moodle, mail