Fluxuri de date (master BD, CIP, IS, SD)

suport de curs si seminar – Moodle (cursul Fluxuri de date)
Cursuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seminarii 1, 2, 3, 4

email – sabina@cs.ubbcluj.ro

notare
examen scris (E) – 50%
proiect teoretic echipa (T) – 25%
proiect practic echipa (P) – 25%

SAU

proiect teoretic individual (T) – 50%
proiect practic individual (P) – 50%

* pentru promovare: E, T, P >= 5