DBMSs – written exam

According to Annex 1 (points 1, 5) from 04.28.2020, the written exam remains scheduled for week 14 (June 1-5):

“1.Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial de Facultatea de Matematică şi Informatică și aprobat de Rectorat prin Structura anului universitar 2019-2020.

5. Colocviile se vor desfăsură în ultima săptămână de activitate didactică online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul didactic titular de disciplină dintre mai multe platforme propuse şi puse la dispoziţie de facultate sau universitate.”

Don’t forget to send me an email from your scs account with <group, last name & first name, email address that is linked to a YouTube account> if you want to be notified when I upload videos.