Pentru studenții anului II – specializările Informatică (română, engleză, germană) și Matematică informatică (română)

În perioada martie – mai 2018 se va derula un proiect al Universității de Științe Aplicate din Amsterdam în colaborare cu Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Începând cu finalul lunii martie, 28 de studenți ai facultății noastre vor lucra în câteva sesiuni pe Skype cu studenți din Olanda pe teme de cercetare conectate cu industria. În luna mai, studenții și cadrele didactice din Olanda vor veni la Cluj, la facultate, într-o vizită în cadrul căreia se vor face și prezentările proiectelor de către echipele comune de studenți.

Dacă doriți sa faceți parte din acest proiect, trimiteți următoarele informații pe adresa sabina@cs.ubbcluj.ro până în 16 martie 2018:

  • nume, prenume
  • grupă, an, specializare
  • media pe anul I, media pe semestrul I, anul II

Criteriu de selecție: media pe anul I
Criteriu de departajare: media pe semestrul I, anul II